Finančno poročilo za leto 2020

FINANČNOPOROČILOZAOBDOBJEOD1.1.DO31.12.2020 PRIHODKI 18.204,43 Članarina, koncesije, dovolilnice 2.807,00 Dohodnina 432,34 Občina Žiri 560,00 Prodaja rib 4.659,31 Prihodek od prodaje mladic 4.880,00 Prodaja dovolilnic 430,00 Prihodki od izlovov 2.498,50 Prihodek najemnina 1.937,28 …

Poročilo predsednika za leto 2020

V letu 20020 so v Ribiški družini Žiri potekale številne aktivnosti. Upravni odbor se je sestal na štirih rednih sejah, kjer smo obravnavali problematiko družine in sprejemali sklepe z vizijo …

Pismo predsednika 2020

Spoštovane tovarišice, tovariši, člani ribiške družine Žiri Za nami je zanimivo, do konca nepredvidljivo, predvsem pa izredno turbulentno leto 2020. Prvič v oseminšestdeset letni zgodovini se je v preteklem letu …