Poročilo gospodarja in ribogojca za leto 2022

SMUKANJE
V sezoni 202 – 2023 smo nasmukali 224.000 iker potočne postrvi
IZLOVI
V letu 2022 smo opravili 9 interventnih izlovov in 3 redne izlove po RGN-u. Vse izlovljene ribe so bile vložene v oba ribolovna revirja.
Izlovili smo Žirovnico, za sonaravno rejo in nekaj potokov ter reko Soro zaradi intervencij.
VLAGANJA
V gojitvene pritoke smo vložili 60.000 kom zaroda potočne postrvi.
V zgornji ribolovni revir smo vložili 7.000 kom zaroda potočne postrvi.
V spodnji ribolovni revir smo vložili 470 kg šarenke in 62 kom večje potočne postrvi. Vložili bi še več, vendar se za to nismo odločili zaradi zelo nizkega vodostaja, kasneje pa poplav.
PRODAJA KONZUMA
V letu 2022 smo prodali cca 671 kg šarenke.
OPRAVLJENE URE
V letu 2022 smo opravili 295 ur, od tega 15 za vlaganja ribe, 180 za izlove in 100 za dela v ribogojnici.
ZALOGA RIB NA DAN 31.12.2022
V ribogojnici smo imeli 31.12.2022 naslednje kategorije rib :
Šarenka 2693 kom, šarenka mladica 4758, PP14-17 192 kom, PP19-20 905 kom, PP20-21 323 kom, PP21-22 340 kom in 155000 iker.

Žiri, 21.02.2023

Ribogojec : Sabari Štefan
Gospodar : Vital Justin