Poročilo za občni in NO 2021

 Priloga k zapisniku občnega zbora

FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2021

  

 

PRIHODKI

36.827,72

Članarina,koncesije,dovolilnice

2.811,00

Dohodnina

739,43

Občina Žiri

560,00

Prodaja rib

4.411,57

Prihodek od prodaje mladic

5.060,00

Prodaja dovolilnic

670,00

Prihodki od izlovov

20.638,42

Prihodek-izravnave

0,02

Prihodek najemnina

1.937,28

 

 

 

 

 

STROŠKI

24.842,59

Stroški za vzdrževanje

6.343,56

Stroški hrane za ribe

2.672,77

Stroški nabavljenih rib

4.543,71

Stroški goriva za agregat

6,00

Stroški električne energije, ogrevanje

469,23

Stroški pisarniškega materiala

237,85

Stroški poštnin

125,17

Stroški telefona, interneta

443,92

Stroški zaščitnih sredstev

10,99

Stroški- sveče, cvetje

81,70

Stroški izobraževanja

197,00

Stroški malic za delovne akcije

 

Stroški kilometrin in prevozov

1.894,25

Stroški zavarovalnih premij

551,43

Stroški plačilnega prometa

188,95

Stroški reklame

217,77

Stroški občnega zbora, sej

215,47

Stroški pregledov rib

194,69

Stroški Terra Nul., računovodstvo,vzdr.računaln.

860,80

Stroški članarine RZS

1.342,50

Nagrade članom, dajatve

300,00

Amortizacija zgradbe

2.974,00

Amortizacija opreme

517,42

Stavbno zemljišče, takse

29,29

Stroški koncesij

424,12

 

 

 

PRIHODKI

36.827,72

IZDATKI

24.842,59

 

 

 

 

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates