Ribolovni režim – ribolovna pravila za leto 2018

RIBOLOVNI REŽIM – RIBOLOVNA PRAVILA ZA LETO 2018

LOVNI ČAS SALMONIDOV IN CIPRINIDOV IN NAJMANJŠE MERE  

 

Vrsta Lovni čas Revir Mera Uplen
Potočna postrv od 01. april do 30. september revir 16/A in 16/A1 30 cm 1 kom
Šarenka od 01. april do 31. oktober revir 16/A in 16/A1 26 cm 4 kom
Lipan od 16. maj do 31. oktober revir 16/A in 16/A1 30 cm 1 kom
Sulec od 01. oktober do 14. februar revir 16/A1 80 cm  1 kom na sezono/družino
Klen od 01. julija do 31. januar revir 16/A in 16/A1 30 cm 4 kom


ŠTEVILO dovoljenih uplenjenih RIB:   

4 kom  salmonidov , od tega max. 1 potočnica in 1 lipan ali 4 kom  klena
Mladinec RD ŽIRI:
2 kom salmonidov, od tega max 1 kom potočnica in en kom lipan ali 4 kom klena

SULEC: V sezoni lova na sulca je dovoljen ulov enega sulca  s posebno dovolilnico, ki jo dobi pri gospodarju v ribogojnici. Ne članom RD Žiri, se dodeli tudi spremstvo pri lovu na sulca.  Upleni se lahko samo 1 sulec na sezono v celi  ribiški družini.
Sulec se lahko lovi le v spremstvu drugega ribiča z opravljenim ribiškim izpitom. 
Sulca se lahko lovi v revirju 16/a1, od Barbnega jeza na Hotavljah do betonskega mostu na Fužinah.

OPOMBA:
Ribolov po načinu ujemi in spusti JE DOVOLJEN!  Vsi pritoki reke Sore so gojitvene vode in ribolov v njih NI DOVOLJEN!

VABE: Za lov salmonidov ( razen sulca ), je dovoljen ribolov le z muharsko opremo in eno umetno muho v navezi. Pod muharsko opremo se smatra muharska palica, muharska rola, muharska vrvica in vse vrste umetnih muh za muharjenje. Članom, ki so starejši od 65 let je dovoljena uporaba blestivke ( blinker )za revir 16 A1 – nizvodno od fužinskega mostu , najmanjše velikosti št.3 in s stisnjeno zalustjo. Za lov lipana so dovoljene samo umetne muhe, vezane za trnek brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo. Za lov sulca so dovoljene blestivke vseh vrst, vendar najmanj št. 5, umetni piškurnik ali voblerji. Za muharjenje: umetna muha, potopke in potezanke, vse samo z enim trnkom. Za lov ciprinidov: češnja.. Vse ostale vabe so prepovedane.
NOVO: Obvezna uporaba trnkov  brez zalusti oz. mora biti ta stisnjena.- izjemi sta ribolov ciprinidov in ribolov sulca!

ZA VSE VABE JE DOVOLJEN SAMO 1 KOS V NAVEZI !!!             PROPOVEDAN JE LOV Z INDIKATORJI PRIJEMA !!!
 
NAČIN LOVA :   Muharjenje z muharsko opremo od  01.04. do 31.10, Lipan od 16.05. do 31.10. Klen se lovi od 1. 6. do 31. 1.
Dva datuma (samo za  goste – v dovolilnico se obvezno vpiše tudi ime in priimek gosta) lahko vsak član vpiše samo dvakrat na sezono. Gosti vpisani v dovolilnico člana, lahko lovijo v obeh revirjih, vendar na en lovni dan samo v enem in samo z muharsko opremo. Vsako uplenjeno ribo je potrebno takoj zaznamovati v dovolilnico ( v rubriko kosi – za vsako ribo črtico ). Dovolilnica ni prenosljiva.

OPRAVLJENJE DELOVNIH UR:
Cena opravljene ure znaša 4 EUR in se izplača takoj po končani akciji. Izplača jih gospodar ali vodja akcije. Člani so
dolžni pred pričetkom sezone v naprej  plačati 15 ur po 4 EUR, kar znese 60 EUR.

NAVODILO ZA ČUVAJSKO – DEŽURNO SLUŽBO: V čuvajsko službo je treba vpisati :
- opažanja v in ob vodi, vremenske razmere in vodostaj voda
- vpis imen in priimkov ribičev, ki so lovili v času dežurstva in pregled ulova in dovolilnice
- podpis dežurnega v dovolilnico ribiča in v čuvajsko knjigo po končanem dežurstvu
- za neopravljeno dežurstvo se zaračuna 5 ur po 4 EUR

Vsi člani RD Žiri, morajo po končani ribolovni sezoni, vrniti pravilno izpolnjene ribolovne dovolilnice, v nasprotnem
primeru se za vsako nepravilno izpolnjeno dovolilnico in specifikacijo v njej, zaračuna 8 EUR.

TEL.ŠT. RIBIŠKIH ČUVAJEV:      
VITAL JUSTIN 041-407-520,
SABARI ŠTEFAN 040-394-940,
MAHNIČ MIRO 051-336-772,
JAN GANTAR 040-721-421
JOŽE ČEPIN 041-438-883

DOBER PRIJEM !!!
UO RD ŽIRI

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates