Poročilo tajnika za leto 2018

POROČILO TAJNIKA ZA LETO 2018
 
V letu 2018 je RD Žiri štela 45 članov. V letu 2019 članstvo šteje 43 članov in sicer je po kategorijah sestava RD Žiri sledeča: 32 članov,1 članica, 1 pripravnik, 7 mladih ribičev in 2 častna člana- SKUPAJ 43.

Upravni odbor RD Žiri je zasedal na 6. rednih sejah.

Izobraževanja
V letu 2018 ni bilo opravljenih nobenih izobraževanj.

Rekapitulacija člani v letu 2018 v primerjavi z leti 2015, 2016, 2017:

Graf 1: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kosih

 

Glavne ugotovitve za let 2018:
-       upadanje števila lovni dni se nadaljuje;
-       Uplen se sorazmerno zmanjšuje
-       Nekoliko večji uplen potočne postrvi

Rekapitulacija v kilogramih v letu 2018 v primerjavi z leti 2015, 2016 in 2017:

 

Graf 2: Rekapitulacija revirja 16/A  in 16/A1 v kg

Rekapitulacija reprezentančnih dovolilnic v letu 2018 v primerjavi z leti 2015, 2016 in 2017

Rekapitulacija rev. 16A in 16A1 v kosih

 

 

 

2015

2016

2017

2018

Število lovnih dni

93

78

52

32

Šarenka

28

23

47

23

Potočna postrv

3

0

1

0

Klen

17

5

5

0

Lipan

8

0

5

0

Skupaj kosov

56

28

58

23

Graf 3: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kosih

Glavne ugotovitve za leto 2018:
-       Število izrabe lovnih dni preko reprezentančnih dovolilnic je v upadu.
-       Uplena lipana, klena in potočne postrvi ni bilo.

Rekapitulacija reprezentančnih dovolilnic v kilogramih v letu 2018 v primerjavi z leti 2015, 2016 in 2017

 

Graf 4: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kg

 

Mitja Kozamernik
Tajnik RD ŽIRI

Žiri, 01. 02. 2019

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates