Sestava upravnega odbora

Sestava upravnega odbora:

1. Miro Mahnič – predsednik
2. Andrej Gladek - podpredsednik
3. Mitja Kozamernik – tajnik
4. Sebasjan Miklavčič – blagajnik
5. Vital JUstin - gospodar
6. Štefan Sabari – ribogojec
7. Edi Padovac – gospodarska komisija
8. Jan Gantar – član
9. Emil Kokalj - član

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates