Poročilo gospodarja 2019

LETNO POROČILO RIBOGOJCA IN GOSPODARJA RD ŽIRI, ZA LETO 2019

 

SMUKANJE

V sezoni 2019 – 2020 smo nasmukali 270.000 kom PP

 

IZLOVI

V letu 2019, smo opravili 12 izlovov, od tega 9 intervencijskih in 3 rednih ( RGN ) izlovov.

Izlovili smo 1588 kom PP, 152 kom LIPANA in 49 kom ŠARENKE. Vse ribe so bile vložene v ribolovna revirja. Za vse izlove smo opravili 185 ur.

Izlove smo opravili v Zabrežniku, Rovtarici, Sovodenjščici, Račevi in Žirovnici.

 

 

VLAGANJA

V gojitvene potoke smo vložili 190.000 kom zaroda.

V sp. Revir  Sore smo vložili cca 580 kg šarenke in 25.000 kom PP 1+.  

V zg. revir reke Sore, pa smo vložili cca 1500 kom PP 1+-

Za vsa vlaganja smo porabili 59 ur.

 

PRODAJA KONZUMA

Prodali smo cca 1200 kg konzumne šarenke.

 

ZALOGA NA DAN 31.12.2019

Na dan 31.12.19, smo imeli v ribogojnici cca 1700 kom konzumne šarenke, 13.000 kom mladice šarenke, 1.000 kom materne jate PP in 2.500 kom PP 1+.

 

Gospodar RD Žiri Vital Justin in Ribogojec Sabari Štefan

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates