Poročilo predsednika 2019

 

 POROČILO PREDSEDNIKA OBČNEMU ZBORU O DELOVANJU RD ŽIRI V LETU 2019

 

 
V letu 20019 so v Ribiški družini Žiri potekale številne aktivnosti. Upravni odbor se je sestal na petih rednih sejah, kjer smo obravnavali problematiko družine in sprejemali sklepe z vizijo pozitivnega dela celotne družine v skrbi za okolje kakor tudi za potrebe naših članov.

Tako kot vsako leto smo bili udeleženi na skupščini RZS in ZRD Ljubljana, kakor tudi na preostalih sejah ZRD Ljubljana. Potrdili smo tudi prisotnost na srečanju conskega odbora.

 

V spomladanskem času je bila izpeljana čistilna akcija na nivoju občine, na kateri je bilo ponovno poleg ribičev prisotnih veliko število občanov Žirov. Pri tem velja poudarit, da je bila v letu 2019 čistilna akcija najštevilčnejše zastopana do sedaj. Ravno tako je bila v letu 2019  izpeljana čistilna akcija skupaj z osnovno šolo Žiri.

 


Velja poudarit, da je bilo tudi v preteklem obdobju korektno in konstruktivno sodelovanje z občino Žiri, kar se tiče posegov vodotoke, kakor tudi na ostalih področjih, ki so v interesu tako Občine kakor tudi članov RD Žiri.

V letu 2019 je bil izpeljan piknik pri ribogojnici, ki je bil tudi v tem letu zaključen z pozitivnim rezultatom. Vse  sodelujočim pri organizaciji in izvedbi izrekam zahvalo.

 

V preteklem letu smo imeli večji poseg v vodotok reke Sore zaradi izgradnje oziroma sanacije regionalne ceste Žiri Logatec v kraju Sopot. Pri tem smo na začetku ugotovili nedovoljen poseg v Soro, kar smo pozneje z izvajalcem del podjetje Prohavs dosegli soglasje in je bil projekt v celoti izpeljan v soglasju z RD Žiri. Projekt še vedno ni izpeljan do konca, ker mora izvajalec in investitor to je direkcija za ceste zgraditi prag na reki Sori in RD Žiri omogočit dostop do vodotoka.

 


V letu 2019 je bila izvedena tudi večja investicija v izgradnji dokončnega  podpornega zidu ob vodotoku Mlinščica na celotni dolžini bazenov na zgornjem delu ribogojnice. Hkrati pa se na celotni dolžini postavila tudi nova panelna žična ograja z izvajalcem in proizvajalcem panelnih ograj Kočevar.

 

Ocenjujemo, da nam je v preteklem letu naredila v ribogojnici v zgornjih bazenih nepopravljivo škodo vidra, Kljub številnim poskusom odstranitve sicer zaščitene živali nam je to uspelo šele z postavitvijo električnega pastirja. Poleg navedenega, smo imeli tudi izpad krmljenega zaroda potočnice v višini cca 100 000 kom. Po ugotovitvah ribogojca obstaja veliko verjetnost zaplinite dovoda vode v samo ribogojnico in pa premajhen pretok vode glede na število zaroda. Tozadevno smo opravili sanacijo dovoda vode v ribogojnico in izgradnjo treh novih plastičnih bazenov za vzgojo PP 1+.


Predsednik RD Žiri

 

Miro Mahnič

 

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates