Ribolovni rezim 2020

RIBOLOVNI REŽIM – RIBOLOVNA PRAVILA ZA LETO 2020

 

LOVNI ČAS SALMONIDOV IN CIPRINIDOV                                             NAJMANJŠE MERE                          

Potočna postrv       od 01. april do 30. septemberrevir 16/A in 16/A1              30 cm     1 kom

Šarenka                 od 01. april do 31. oktober           revir 16/A in 16/A1        26 cm     4 kom

Lipan                     od 16. maj do 31. oktober            revir 16/A in 16/A1         30 cm     1 kom

Sulec                     od 01. oktober do 14. februar       revir 16/A1            80 cm      2 kom na sezono / družino

Klen                      od 01. julija do 31. januar     revir 16/A in 16/A1              30 cm     4 kom

 

 

ŠTEVILO dovoljenih uplenjenih RIB :           

 

4 kom  salmonidov , od tega max. 1 potočnica in 1 lipan ali 4 kom  klena

Mladinec RD ŽIRI:

2 kom salmonidov, od tega max 1 kom potočnica in en kom lipan ali 4 kom klena

 

SULEC : Za lov sulca veljata dva režima. Ujemi in spusti (10 eur) in  lov z možnim uplenom (30 eur), V sezoni lova na sulca je dovoljen ulov enega sulca  s posebno dovolilnico, ki jo dobi pri gospodarju v ribogojnici. Nečlanom RD Žiri, se dodeli tudi spremstvo pri lovu na sulca.  Upleni se lahko samo 2 sulca na sezono v celi  ribiški družini.

Sulec se lahko lovi le v spremstvu drugega ribiča z opravljenim ribiškim izpitom.  

Sulca se lahko lovi v revirju 16/a1, od Barbnega jeza na Hotavljah do betonskega mostu na Fužinah.

 

OPOMBA :

Ribolov po načinu ujemi in spusti JE DOVOLJEN!  Vsi pritoki reke Sore so gojitvene vode in ribolov v njih NI DOVOLJEN!

 

VABE : Za lov salmonidov ( razen sulca ), je dovoljen ribolov le z muharsko opremo in eno umetno muho v navezi. Pod muharsko opremo se smatra muharska palica, muharska rola, muharska vrvica in vse vrste umetnih muh za muharjenje. Članom, ki so starejši od 65 let je dovoljena uporaba blestivke ( blinker )za revir 16 A1 – nizvodno od fužinskega mostu , najmanjše velikosti št.3 in s stisnjeno zalustjo. Za lov lipana so dovoljene samo umetne muhe, vezane za trnek brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo. Za lov sulca so dovoljene blestivke vseh vrst, vendar najmanj št. 5, umetni piškurnik ali voblerji. Za muharjenje: umetna muha, potopke in potezanke, vse samo z enim trnkom. Za lov ciprinidov: češnja.. Vse ostale vabe so prepovedane.

NOVO: Obvezna uporaba trnkov  brez zalusti oz. mora biti ta stisnjena.- izjemi sta ribolov ciprinidov in ribolov sulca!

 

ZA VSE VABE JE DOVOLJEN SAMO 1 KOS V NAVEZI !!!             PROPOVEDAN JE LOV Z INDIKATORJI PRIJEMA !!!

 

NAČIN LOVA :   Muharjenje z muharsko opremo od  01.04. do 31.10, Lipan od 16.05. do 31.10. Klen se lovi od 1. 6. do 31. 1.

Dva datuma (samo za  goste – v dovolilnico se obvezno vpiše tudi ime in priimek gosta) lahko vsak član vpiše samo dvakrat na sezono. Gosti vpisani v dovolilnico člana, lahko lovijo v obeh revirjih, vendar na en lovni dan samo v enem in samo z muharsko opremo. Vsako uplenjeno ribo je potrebno takoj zaznamovati v dovolilnico ( v rubriko kosi – za vsako ribo črtico ). Dovolilnica ni prenosljiva.

 

OPRAVLJENJE DELOVNIH UR:

Cena opravljene ure znaša 5 EUR in se izplača takoj po končani akciji. Izplača jih gospodar ali vodja akcije. Člani so

dolžni pred pričetkom sezone v naprej  plačati 15 ur po ceni 5  EUR, kar znese 75 EUR (velja pri plačilu članarine za leto 2021.

 

Vsi člani RD Žiri, morajo po končani ribolovni sezoni, vrniti pravilno izpolnjene ribolovne dovolilnice, v nasprotnem

primeru se za vsako nepravilno izpolnjeno dovolilnico in specifikacijo v njej, zaračuna 8 EUR.

 

TEL.ŠT. RIBIŠKIH ČUVAJEV

      

VITAL JUSTIN 041-407-520, SABARI ŠTEFAN 040-394-940,  MAHNIČ MIRO 051-336-772, JAN GANTAR 040-721-421

JOŽE ČEPIN 041-438-883

 

Vsak član lahko koristi reprezentančne dovolilnice spodaj navedenih ribiških družin za ribolov v njihovih revirjih. Dovolilnico lahko prevzamete v ribogojnici pri gospodarju. Rok vrnitve je 3 dni po prevzemu. Dovolilnica ni prenosljiva. Poleg datuma se v ribolovnico obvezno vpiše tudi ime in priimek posameznika.

 

RD RIBNICA, RD BARJE, RD DOLOMITI, RD GROSUPLJE, RD STRAŽA-SAVA, RD BISTRICA-DOMŽALE, RD ŽELEZNIKI, RD KOČEVJE, RD SORA, RD VISOKO, RD CERKNICA, RD MEDVODE, RD VRHNIKA, RD VEVČE, RD KRANJ

 

 

 

DOBER PRIJEM !!!                                                                            UO RD ŽIRI

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates