Poročilo tajnika za leto 2019

 

V letu 2019 je RD Žiri štela 45 članov. V letu 2020 članstvo potrdilo 45 članov in sicer je po kategorijah sestava RD Žiri sledeča: 33 članov,1 članica, 10 mladih ribičev in 1 častni član.

 

Upravni odbor RD Žiri je zasedal na 5. rednih sejah. V letu 2019 se je od nas za večno poslovil častni član Stanko Vehar.

Izobraževanja

 

  • V letu 2019 ni bilo opravljenih dodatnih izobraževanj.

 

Rekapitulacija člani v letu 2019 v primerjavi z leti 2016, 2017, 2018

 

Graf 1: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kosih

 

  

Rekapitulacija v kilogramih v letu 2019 v primerjavi z leti 2016, 2017 in 2018

 

 

Graf 2: Rekapitulacija revirja 16/A  in 16/A1 v kg

 

Glavne ugotovitve za let 2019:

-      upadanje števila lovni dni se močno nadaljuje.

-      Uplen se je močno  zmanjšal za 99%

-      Mladi ribiči so imeli samo 11 lovnih dni in skupaj samo 4 kom uplena.

 


Rekapitulacija reprezentančnih dovolilnic v letu 2019 v primerjavi z leti 2016, 2017 in 2018

 

 

Graf 3: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kosih

 

 

Rekapitulacija reprezentančnih dovolilnic v kilogramih v letu 2019 v primerjavi z leti 2016, 2017 in 2018

 

Graf 4: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kg

 

 

Glavne ugotovitve za leto 2019:

-      Število izrabe lovnih dni preko reprezentančnih dovolilnic je v upadu.

-      Uplen ribe pada sorazmerno s padcem lovnih dni.

 

 

Mitja Kozamernik

Tajnik RD ŽIRI

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates