Pandemija s koronavirusom KOVID-19

Spoštovani slovenski ribiči

 

Pandemija s koronavirusom KOVID-19 je korenito posegla v naša življenja in omejila naše delovno, družabno in društveno življenje.  Ker pa smo ribiči odgovorni ljudje upoštevamo vse predpisane ukrepe in po možnosti »OSTAJAMO DOMA«.

 

 

Če pa se odločimo za individualni ribolov se držimo naslednjih priporočil:

 

ŠEST  PRIPOROČIL ZA VARNO IZVAJANJE RIBOLOVA

 

1.     priporočilo: RIBOLOV IZVAJAJTE IZKLJUČNO INDIVIDUALNO ALI IZJEMOMA SKUPAJ Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM.

 

2.     priporočilo: PRI RIBOLOVU NA STOJEČIH VODAH  VZDRŽUJTE DISTANCO/RAZDALJO DO DRUGIH RIBIČEV, KI NAJ PO MOŽNOSTI NE BO MANJŠA OD 10 METROV.

 

3.     priporočilo: PRI SREČANJU ALI KONTAKTU Z DRUGIMI OSEBAMI ALI RIBIČI VZDRŽUJTE VARNO RAZDALJO, NE MANJŠO OD 2 METROV.

 

4.     priporočilo: ČE POTUJETE NA RIBOLOV S PREVOZNIM SREDSTVOM POTUJTE SAMI ALI IZJEMOMA Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM.

 

5.     priporočilo: IZVAJANJE RIBOLOVA JE TRENUTNO OMEJENO NA OBMOČJE RIBIČEVEGA STALNEGA SLI ZAČASNEGA PREBIVANJA (razen, če ga ni dodatno omejila lokalna skupnost). ZARADI MOREBITNE KONTROLE IMEJTE S SEBOJ DOKUMENT ZA DOKAZOVANJE ISTOVETNOSTI.

 

6.     priporočilo: PO MOŽNOSTI IMEJTE S SEBOJ ZAŠČITNO OPREMO (masko, rokavice) TER SKRBITE ZA REDNO UMIVANJE ROK IN OSTALE SAMOZAŠČITNE UKREPE.

 

BODITE IN OSTANITE ZDRAVI in DOBER PRIJEM

RZS

 

Virus Covid 19 je prizadel celoten svet in tudi športne ribiče. Čeprav bi si želeli iti v ribolov , se tudi drugi evropski ribiči srečujejo s podobnimi omejitvami  in priporočili kot se srečujemo slovenski ribiči. Glede na stopnjo razširjenosti koronavirusa je  športni ribolov večinoma dovoljen razen v državah , ki so hudo prizadete  (Italija, Francija, Španija, načeloma tudi Velika Britanija).  Skupne točke nasvetov ribičem s strani nacionalnih ribiških zvez, članic EAA, namenjene preprečevanju širjenja virusa so: ohranjanje varnostne razdalje 2 metrov , izvajanje ribolova samo posamično oz. z družinskimi člani iz skupnega gospodinjstva in omejitev ribolova na revirje čim bližje stalnemu prebivališču. Izvajanje ribiških tekmovanj v tem času je okrnjeno oz. prepovedano, razen na Švedskem in delno na Norveškem (predvidena kompenzacija odpovedanih tekmovanj).  Vse zveze apelirajo na ribiče na previdnost in odgovorno ravnanje do skupnosti in sebe samih.

 

Primeri navodil  ribških zvez članic Evropske ribiške zveze


Danska
ohranjajte razdaljo vsaj 2 metrov med osebama tudi pri ribolovu
redno umivajte roke in uporabljajte razkužilno sredstvo, ki ga imejte v avtu in pri sebi v telovniku.
ribolov izvajajte čim bližje stalnemu prebivališču in se kolikor se da izogibajte potovanjem na ribolov. V kolikor vseeno potujete si zagotovite ustrezno količino oskrbe (hrana ter ostala oprema ) da se izognete kupovanju v lokalnih trgovinah in s tem možnosti širjenja virusa.
če le lahko , lovite ribe sami ali pa s člani vašega gospodinjstva.
v čim večji meri se na ribolov v avtu vozite sami. Če lovite z osebami , ki ne živijo v vašem gospodinjstvu, si zagotovite individualni prevoz.
ne izvajajte ribolova skupaj z posamezniki iz ranljivih skupin (ostareli in druge ranljive osebe), ker so le-ti v posebni nevarnosti hudih obolenj, če se okužijo z koronavirusom /COVID-19.

Francija
popolna prepoved ribolova!


Finska 
● izvajajte ribolov le če ste popolno zdravi, v nasprotnem primeru ostanite doma.

izvajajte ribolov v revirjih blizu vašega prebivališča.

izvajate ribolov sami ali s člani skupnega gospodinjstva  in vedno upoštevajte varnostno razdaljo vsaj 2 metrov.

 

Irska

 izvajajte ribolov blizu doma in se izogibajte potovanjem.

 izogibajte se množicam in družabnim srečanjem, zmanjšajte število osebnih stikov s posamezniki in vedno upoštevajte varnostno razdaljo.

glede na nevarnost širjenja  virusa mora ribič pred ribolovom obvezno preveriti ali je ribolov na posamezni vodi še dovoljen ali ne .

  sposojanje čolnov za ribolov ni dovoljeno, prav tako so zaprti skupni klubski prostori za ribiče.

 

Italija

popolna prepoved ribolova!

Nemčija
  zaradi številnih sprememb navodil zvezne in deželnih vlad, državna ribiške zveza ne more in ne želi dajati splošnih navodil za ribiče. Vsak ribič bi moral upoštevati podana javna navodila in v skladu z interesom splošne skupnosti.

 

Nizozemska
● vedno upoštevajte varnostno razdalji vsaj 1,5 metra.

● lovite ribe sami, tako na obali kot na čolnu.

●izvajajte ribolov  na deželi ali v krajih, kjer je možnost srečanja z drugimi ljudmi majhna.

Norveška:
● vlada in zdravstvene ustanove spodbujajo aktivnosti v naravi, Dokler je posameznik zdrav in agilen ne vidimo omejitev za izvajanje športnih aktivnosti. Posebnih restrikcij, ki bi se nanašale na individualni ribolov ni.

 

Španija

popolna prepoved ribolova!


Švedska

● švedska ribiška zveza ni med najbolj prizadetimi organizacijami zaradi pandemije.  Redno spremljamo navodila institucij za javno zdravje, delo se izvaja od doma. Del večji nalog ribiškega upravljanja  se nanaša na delo manjših skupin  na terenu, kar je dovoljeno s strani države.

● delo z mladimi ribiči je omejeno zaradi šolskih omejitev v posameznih predelih države. Inštitut za javno zdravje je dal navodila športnim klubom , kako nadaljevati aktivnosti z mladimi in za omejitev širjenja virusa. Inštitut je poudaril pomen gibanja na zraku in aktivnosti v naravi za javno zdravje zato predstavlja  promocija ribolova vtem času poseben pomen. Po definiciji se ribolov izvaja posamično ali v manjših skupinah, kjer je nevarnost okužbe majhna.

● za izvajanje ribiških tekmovanj in drugih aktivnosti z več ljudmi je švedski inštitut za javno zdravje izdal ustrezne smernice ocene rizika , katere morajo upoštevati vsi organizatorji.

 

Velika Britanija 

  poziv naj se ribiči do nadaljnjega  vzdržijo  izvajanja športnega ribolova.
● nova pooblastila za policiste v Angliji :  nobena oseba ne bo smela zapustiti doma brez utemeljenega razloga.

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates