Poročilo tajnika za leto 2020

 

V letu 2020 je RD Žiri štela 42 članov. V letu 2021 članstvo potrdilo 46 članov in sicer je po kategorijah sestava RD Žiri sledeča: 33 članov,1 članica,2 pridružena člana,  9 mladih ribičev in 1 častni član.

Upravni odbor RD Žiri je zasedal na 3. rednih sejah.

 

Izobraževanja

 

  • V letu 2020 ni bilo opravljenih dodatnih izobraževanj.

  

Rekapitulacija člani v letu 2020 v primerjavi z leti 2017, 2018, 2019

Rekapitulacija revirja 16 a in 16 a1 v kosih

 

Leto

2017

2018

2019

2020

Število lovnih dni

168

135

95

99

Šarenka

141

159

73

79

Potočna postrv

4

30

18

11

Klen

22

12

5

2

Lipan

1

1

6

0

Skupaj

168

202

102

92

Graf 1: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kosih

Rekapitulacija v kilogramih v letu 2020 v primerjavi z leti 2017, 2018 in 2019

 

Rekapitulacija revirja 16 a in 16 a1 v kilogramih

Leto

2017

2018

2019

2020

Število lovnih dni

168

135

95

99

Kg šarenka

47

55

33,4

26,5

Kg potočna postrv

3,9

12,2

6,1

3,4

Kg klen

11

7,7

1,6

0

Kg lipan

0,5

0,4

2,2

0

Kg skupaj

62,4

75,3

43,3

29,9

 

Graf 2: Rekapitulacija revirja 16/A  in 16/A1 v kg

 

 

Glavne ugotovitve za let 2020:

 

-      Trend lovnih dni in uplena ostaja ja nizki raven.

-      Mladi ribiči so beležili samo 6 lovnih dni in uplenjeno 1 ribo.

 

 

-      Rekapitulacija reprezentančnih dovolilnic v letu 2020 v primerjavi z leti 2017, 2018 in 2019

 

 

Rekapitulacija rev. 16A in 16A1 v kosih

 

 

2017

2018

2019

2020

Število lovnih dni

52

32

26

30

Šarenka

47

23

10

9

Potočna postrv

1

0

4

2

Klen

5

0

2

1

Lipan

5

0

3

1

Skupaj kosov

58

23

19

13

 

Graf 3: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kosih

Rekapitulacija reprezentančnih dovolilnic v kilogramih v letu 2020 v primerjavi z leti 2017, 2018 in 2019

 

Rekapitulacija rev. 16A in 16A1 v kg

 

 

2017

2018

2019

2020

Število lovnih dni

52

32

26

30

Kg šarenka

17

12

15

6,3

Kg potočna postrv

0,5

0

2

0,9

Kg klen

3,5

0

1

1

Kg lipan

2,3

0

1,5

0,6

Kg skupaj

23,3

12

19,5

8,8

 

Graf 4: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kg

Glavne ugotovitve za leto 2020:

 

Padec uplena se nadaljuje. Število lovnih dni je preseglo leto 2019 kljub corona časov.

 

 

 

 

Mitja Kozamernik

Tajnik RD ŽIRI

Žiri, 27.2.2021

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates