Pismo predsednika 2020

PISMO PREDSEDNIKA

Spoštovane tovarišice, tovariši, člani ribiške družine Žiri

Za nami je zanimivo, do konca nepredvidljivo, predvsem pa izredno turbolentno leto 2020.

Prvič v oseminšesdeset letni zgodovini se je v preteklem letu zgodilo, da nismo imeli občnega zbora tako kot običajno, temveč smo leto 2019 zaključili na osnovi sklepa upravnega odbora.

 

Poraja se mi uprašanje kako bo letos? V primeru, da se trenutna situacija umiri in se pričnejo sproščanja, kar se tiče druženja bomo občni zbor izpeljali na način kakor vsa preostala leta do lani predvidoma zadnji vikend v marcu o čemer boste naknadno obveščeni. Neglede na način izvedbe vam želim že danes sporočit, da je leto 2021 volilno leto upravnega odbora. Glede na ne predvidljivio situacijo je upravni odbor sprej sklep, da se mandat upravnemu odboru podaljša v isti sestavi, vendar samo za eno leto oziroma, do prvega občnega zbora.

 

Po trenutnih pokazateljih smo leto 2020 poslovno uspešno zaključili. Poročilo predsednika, tajnika, gospodarja, ribogojca in blagajnika se bodo v kratkem nahajala na spletni strani ribiške družine Žiri, kjer si jih boste lahko ogledali in se seznanili z uspešnostjo poslovanja v letu 2020.

 

Skupaj z to vsebino danes prejemate tudi povabilo k podalšanju članstva v Ribiški družini Žiri. Koristim priliko, da vam napišem slogan podjetja, katerega ustanovitelj je pred 193 leti zapisal »Mnogo nas je in naša sloga nam daje moč, da delamo dobro. Naloga vsakega je, da prispeva svoj del«. Naj bo zavedanje navedene vsebine povabilo k obnovitvi članstva za leto 2021. Obstoj in delovanje Družine pomeni čim večje članstvo.

 

 

 

 

 

 

 

Žiri, 17. 01. 2021                                                               predsednik RD Žiri

                                                                                           Miro Mahnič

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates