Zapisnik nadzorne komisija za 2020

ZAPISNIK NO ODBORA PRI RD ŽIRI ZA LETO 2020

NO RD Žiri je dne 22.01.2021 ob 17.00 uri, opravil inventuro OS in DM in pregled finančnega

poslovanja za leto 2020.

Po opravljeni inventuri, NO predlaga OZ za odpis, naslednje artikle :

 

IME DROBNEGA INVENTARJAODPIS

 

BATERIJSKI VRTALNIK - STARI1

STENSKA TEHTNICA                1

PEČ NA TRDA GORIVA        1

TEL. APARAT PHILIPS                1

 

Po pregledu finančnega poslovanja, je NO ugotovil naslednje :

 

Poslovanje je ažurno in pregledno. Gotovine v blagajni je 2478,18 EUR, ki je po bilanci točno.

Prejemki in izdatki so pregledni in pravilno knjiženi.

 

NO potrjuje finančno poročilo za leto 2020.

 

 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA :

JOŽE ČEPIN

 

ČLANA NO :

UROŠ KUNC

VITAL JUSTIN - NAMESTNIK

 

Žiri, 22.01.2021

 

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates