Finančno poročilo 2020

 FINANČNOPOROČILOZAOBDOBJEOD1.1.DO31.12.2020

 

 

PRIHODKI

18.204,43

Članarina, koncesije, dovolilnice

2.807,00

Dohodnina

432,34

Občina Žiri

560,00

Prodaja rib

4.659,31

Prihodek od prodaje mladic

4.880,00

Prodaja dovolilnic

430,00

Prihodki od izlovov

2.498,50

Prihodek najemnina

1.937,28

 

STROŠKI

18.823,99

Stroški za vzdrževanje

1.313,79

Stroški hrane za ribe

2.953,72

Stroški nabavljenih rib

4.400,16

Stroški goriva za agregat

5,00

Stroški električne energije

290,22

Stroški ogrevanja

85,74

Stroški drobnega inventarja

 

Stroški pisarniškega materiala

76,59

Stroški poštnin

60,08

Stroški telefona, interneta

458,14

Stroški zaščitnih sredstev

 

Stroški-sveče, cvetje

36,40

Stroški storitev

463,90

Stroški malic za delovne akcije

 

Stroški kilometrin in prevozov

966,00

Stroški zavarovalnih premij

514,85

Stroški plačilnega prometa

227,11

Stroški občnega zbora, sej

99,41

Stroški pregledov rib

298,60

Stroški TerraNul., računovodstvo

578,15

Stroški članarine RZS

1.386,00

Nagrade članom, dajatve

600,00

Amortizacija zgradbe

2.973,96

Amortizacija opreme

582,70

Stavbno zemljišče, takse

29,35

Stroški koncesij

424,12

 

PRIHODKI

18.204,43

IZDATKI

18.823,99

IZGUBA POSLOVNEGA LETA2020

619,56

 

 

STANJE NA TRR 31.12.2020

6.522,17

STANJE V BLAGAJNI 31.12.2020

2.478,18

 

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates