Revir se začne v Sopovtu pri mlinu in se konča pri glavnem mostu v Starih Žireh ob cerkvi Sv. Martina. (poleg  bencinskega servisa). V Sopuvtu se začne s slapom, kjer se združujeta dva potok. Popitov potok in pa glavni del vodotoka Sore, ki prihaja iz Rovt oz izvira. Najprej se preko slapov preliva v večje in manjše »tumfe« preko brzic v ožji globlji kanjon. Naprej se nadaljuje po brzicah in dokaj ozki strugi. Tukaj voda še nima svoje veličine in velike kapacitete vode, a vendar ima zelo veliko količino m3 pretoka na površino vode. Ta del je izrazit postrvji del saj je voda polna kisika in hitre vode. V vodi dobi čudovito čistokrvno črnomorsko potočno postrv in pa kaplja, kar je glavna prehrana večjih postrv.
Nižje po toku v predelu Brakovic, se voda nekoliko umiri ampak ostaja postrvji revir. Tukaj je opazno tudi pojavljanje lipana. Tukaj postane revir zelo težaven za ribolov saj so bregovi gosto obraščeni z grmovjem in drevesi.
Proti koncu tega revirja med mostovoma v Starih Žireh postane voda pristni lipanski revir z manjšimi pregradami preko vode, katere smo pred leti postavili ribiči za povečanje vsebnosti kisika v vodi. V tem delu najdemo predvsem lipana, potočno postrv in pa klena. Revir 16/A je namenjen tudi turističnemu ribolovu, za katerega dovolilnice lahko kupite na prodajnih mestih. V istem dnevu se lahko lovi samo v enem revirju 16/A ali 16/A1. Pri nakupu dovolilnice navedite v katerem revirju boste lovili.