Ribogojstvo

RD Žiri vsako leto za potrebe repopulacije reke Sore in njenih gojitvenih potokov, nasmuka približno 150.000 iker. Smukamo samo potočno postrv.

Smukanje se prične v začetku zime, odvisno od vremenskih razmer. Materno ribo izlovimo v naših potokih, največ pa v Sovri in Brekovicah, nekaj pa tudi iz reke Sore. Za naše potrebe je vsako leto potrebno izloviti približno 200 samic in 100 samcev, ki so primerni za smukanje.

Ikre ostanejo v valilnikih, dokler se ne izvalijo in ko ribice počasi izgubljajo mešiček, se prestavijo v bazene, nato pa se vložijo v predhodno pripravljene gojitvene potoke.
Za vlaganje imamo v naši RD triletni ciklus. Vsako leto izlovimo in pripravimo za vlaganje pet do šest potokov, tako, da vsak naš gojitveni potok, pride na vrsto vsake tri leta.
Vse potočne postrvi, ki jih izlovimo v potokih, prenesemo v ribolovna revirja reke Sore. Tako vsako leto vložimo v Soro približno 10 – 12 tisoč kom potočne postrvi in na ta način pomagamo naravi, kar sama verjetno ne bi mogla več opraviti.
Prav zaradi tega je v naši Sori, še dokaj dober stalež potočne postrvi, ne glede na onesnaženja, praške in sive čaplje.

Imamo to srečo, da strokovnjaki trdijo, da je naša potočna postrv še čista črnomorska in nima znakov atlantske ali drugih postrvi. Za to, se imamo zahvaliti dvema naravnima barijerama, na reki Sori, ki preprečujeta dostop šarenki in pa gospodarjenju v preteklosti, ker naši gospodarji niso vlagali alohtonih rib v zgornji revir. Seveda bomo tudi v bodoče tako gospodarili in po možnosti dali našo ribo na analizo, tako, da bomo tudi uradno prepričani, v kvaliteto naše potočne postrvi.