Poročilo tajnika za leto 2020

V letu 2020 je RD Žiri štela 42 članov. V letu 2021 članstvo potrdilo 46 članov in sicer je po kategorijah sestava RD Žiri sledeča: 33 članov,1 članica,2 pridružena člana,  9 …